Mamuti

Oddíl experimentální archeologie
Exp. archeologieOddílový život

Mamuti

Oddíl experimentální archeologie
Přijímáme nové členy
Do oddílu přijímáme děvčata a chlapce ve věku 9 – 11 let.  Rádi Vás mezi sebou uvítáme.

Experimentální archeologie

Experimentální archeologie je mladý vědní obor. Její základní metodou jsou pokusy s replikami či originály pravěkých výrobků nebo pokusy se stavbou a obýváním rekonstrukcí pravěkých staveb. Pokusy provádějí moderní lidé (experimentátoři), ale pouze s technologiemi dostupnými v dávných dobách. V případě, že se experimentální archeologií zabývají dětské oddíly, lze říci, že jde o „hraní si na pravěk“ se vším všudy.

Oddílový život

Mamuti nejsou jen experimentování s pravěkými technologiemi.

Pro nás – členy, tutumy a vedoucí, jsou to především zážitky a vzpomínky. Zážitky v kolektivu, kde se stírají věkové rozdíly, kde jsme, zcela automaticky, vedeni k lásce k přírodě, k sobě samým. Prostředí, které utváří životní hodnoty.

Stránky z kroniky
Nejnovější stránky z naší kroniky. Starší příspěvky najdete zde.

PF 2018

Přejeme Vám veselé Vánoce a šťastný nový rok!

Oddílové Vánoce 2017

Letošní Oddílové Vánoce jsme oslavili na faře nedaleko Milína u města Příbrami. Počasí bylo milostivé, zvony odbíjející začátek ranních adventních rorátů již méně. Navštívili jsme památník posledních výstřelů Druhé světové války, upekli si vlastní cukroví, zhotovili 4...

Listopadová výprava 2017

Listopadová výprava očima Káťy: Sraz byl na Hlavním nádraží v sobotu, 4.listopadu, v  8:40. Výpravu vedla Maky. Jeli jsme vlakem až do Senohrab. Odtud jsme šli po žluté značce až ke zřícenině Zlenice. Někdo šel nahoru na hrad a já jsem svačila. Pak jsme šli po červené...

Share This