V pátek 23.11. se v prostorách nově zrekonstruované vodárenské věže na Letné sešli bývalí členové, vedení, tutumové a přátelé oddílu. Měli jsme možnost prohlédnout si věž s komentářem autora rekonstrukce, architekta prof. Hájka. Také nám byl zpřístupněn periskop a nejeden návštěvník se mohl pokochat pohledem na nasvícenou Prahu.

V přednáškové části večera vystoupil Brko se svým příspěvkem o působení Mamutů, který doplnil bohatou fotografickou dokumentací, včetně srovnání „dnes a kdysi“. Zvonek nám pustil dokument k historii sportu a proměnám Letenských sadů v minulém století. Velkému ohlasu se těšila také diskuze s prof. Hájkem pod taktovkou Zvonka.

Poslední příspěvek, pronášený Ariel, se týkal útrap a úskalí, které se poutaly s bojem oddílů o možnost návratu na naši milovanou Věž. Vše jsme zakončili předáním symbolického klíče (který jsme obdrželi od předešlého vedení radnice v době, kdy již dobře věděli, že návrat oddílů není žádoucí a především ani plánovaný) starostovi Prahy 7, Janu Čižinskému a bývalému místostarostovi, Pavlu Vyhnánkovi.

K závěru večera jsme využili kvalitní promítací a audio aparatury kinosálu k famóznímu filmovému zážitku, který jako obvykle přinesl Zvonek a jeho Léčba pravěkem aneb Jak se Quido napravil.

Dovolte nám, abychom ze srdce poděkovali všem zúčastněním a popřáli si, aby již žádná další ,,Návratová akce“ nebyla zapotřebí.

Vedení

Share This