Místo družinových schůzek jsme vyrazili do restaurátorské laboratoře Archeologického ústavu. Dozvěděli jsme se, jak se zachází s nálezy z archeologických výzkumů, jak se restaurují a kam putují dále. Také jsme měli možnost projít si celou laboratoř, kde jsme viděli spoustu zajímavých nálezů a přístrojů. A nakonec si každý z nás očistil, uložil a zakreslil zkorodovanou minci.

Share This