Přihlášky a platby

Nutná byrokracie pro přihlášení do oddílu

 

Nejdříve je nutné zanést informace o uchazeči do systému DDM. K tomu je potřeba vyplnit formulář (ke stažení) a vyplněný jej odeslat na email či přinést osobně – pokud nemáte možnost tiskárny, můžete potřebné údaje vypsat ručně do mailu – jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, škola, pojišťovna; zástupce: jméno, adresa, telefonní kontakt a mail; zda chcete platit pololetně či celoročně.

Pokud vaše dítě již v minulosti navštěvovalo kroužek provozovaný DDM, tento formulář není třeba vyplnit!

Po obdržení vyplněného formuláře zaneseme poskytnuté údaje do systému DDM a obratem zašleme přihlášku společně s informacemi potřebnými k provedení platby. Veškerá tato administrativa vyžaduje přihlášení k počítači v síti DMM – může se stát, že nám bude několik dní trvat, než přihlášku zašleme.

Podepsanou a vyplněnou přihlášku vyfoťte či naskenujte a zašlete na mamuti@mamuti.cz. Je možno ji též přinést na jednu ze schůzek.

Zápisné na celý rok činí 900,- Kč, na pololetí 500,- Kč. Budeme požadovat zaplacení celé částky převodem (popř. poštovní složenkou) na účet DDM Prahy 7 nebo zaplacení v hotovosti hospodářce v DDM Praha 7, Šimáčkova 16. Po domluvě je možné hotově zaplatit i na jedné ze schůzek. (Je samozřejmě možné se domluvit i na sníženém zápisném – pokud dítě začne chodit v průběhu roku) nebo na vstupu na zkoušku. Veškeré platební údaje – číslo účtu i variabilní symbol atp. jsou uvedeny na přihlášce. (Pozor na kód banky – /6000)

Share This