Přihlášky a platby

Nutná byrokracie pro přihlášení do oddílu

Pokud chcete začít chodit do oddílu, je potřeba vyplnit formulář (ke stažení) a vyplněný jej odeslat na email či přinést osobně – pokud nemáte možnost tiskárny, můžete potřebné údaje vypsat ručně do emailu. (jedná se o: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, škola, pojišťovna, zástupce: jméno, adresa, telefonní kontakt a email a zda chcete platit pololetně či celoročně)

Jelikož patříme pod Dům dětí a mládeže Prahy 7, musí všechny přihlášky projít přes něj. Proto se prosím nelekněte, když nám bude vystavení přihlášky pár dní trvat. Po vyplnění formuláře Vám poté zašleme závaznou přihlášku.

Podepsanou a vyplněnou přihlášku (naskenovanou nebo v tištěné formě), prosím, zašlete buď na email mamuti@mamuti.cz nebo přineste na jednu ze schůzek.

Zápisné na celý rok činí 900,- Kč, na pololetí 500,- Kč. Budeme požadovat zaplacení celé částky převodem (popř. poštovní složenkou) na účet DDM Prahy 7 nebo zaplacení v hotovosti hospodářce v DDM Praha 7, Šimáčkova 16. Po domluvě je možné hotově zaplatit i na jedné ze schůzek. (Je samozřejmě možné se domluvit i na sníženém zápisném – pokud dítě začne chodit v průběhu roku) nebo na vstupu na zkoušku. Veškeré platební údaje – číslo účtu i variabilní symbol atp. jsou uvedeny na přihlášce. (Pozor na kód banky – je /6000)

Share This