O Mamutech

Oddíl experimentální archeologie Mamuti je dětský oddíl, který funguje při Domě dětí a mládeže na Praze 7.  Oddíl byl založen 15. 1. 1980, jeho historie tak trvá již déle než 40 let. Členy oddílu jsou kluci i holky ve věku od 9 do 16 let. Počet členů se stabilně udržuje okolo třiceti.

Kromě hlavní náplně, experimentální archeologie, se zabýváme též turistikou, tábornictvím, poznáváním a ochranou přírody. Nevyhýbáme se ani méně obvyklým činnostem jako jsou např. speleologie či bitevní výpravy.

Scházíme se, po družinkách, pravidelně každý týden. Družinové schůzky si pro naše členy připravují tutumové (starší členové – vždy dva na jednu družinku) a představují zajímavou alternativu k dalším rozličným aktivitám členů (sport, počítač).

Každý měsíc vyjíždíme za hranice Prahy do přírody. Tyto výpravy pro vás připravují vedoucí.

Přes rok se koná celá řada dalších akcí – například Tělocvična, Mamutí hory, Pravěké dny na hradě Točníku apod.

Stěžejní akcí a zakončením oddílového roku je třítýdenní tábor. Tábor se již přes 40 let odehrává v borovicovém hájku na kraji veliké louky sevřené okolními lesy. V citlivějších jedincích vyvolává pouhý průjezd okolím tábořiště nostalgii.

Podrobnosti o fungování oddílu najdete v instrukcích pro nováčky.

Share This