Historie oddílu

Oddíl Mamuti funguje již od roku 1980, tedy déle než 40 let.

Oddíl experimentální archeologie Mamuti je dětský oddíl při Domě dětí a mládeže na Praze 7. Sídlí v budově bývalé vodárenské věže na Letné. Členy oddílu jsou kluci i holky ve věku od 9 do 16 let. Již stabilně je Mamutů něco přes třicet, kromě archeologie se zabývají též tábornictvím a poznáváním přírody a v rozličných hrách spolu soupeří rozděleni do tří družin – Vlků, Havranů a Sokolů. Vrcholem každoroční činnosti oddílu je pak třítýdenní tábor, který již čtyřicetkrát proběhl na nádherném a klidném místě v brdském podhůří, poblíž města Nepomuku v okrese Plzeň – jih.

Oddíl Mamuti byl založen 15. 1. 1980, avšak prvotním podnětem k jeho vzniku byl již úspěšný tábor keramických kroužků Domu dětí a mládeže Prahy 7 v létě roku 1979. Tři zakladatelé oddílu, manželé Helena a Jiří Červinkovi a Ladislav Tintěra, byli první, kteří v naší zemi zvolili experimentální archeologii jako hlavní náplň činnosti dětského oddílu. Oddílem prošlo více než 300 dětí.

Ve spolupráci s mnoha archeology se podařilo postupem času vytvořit široké spektrum experimentálních činností, které jsou pro děti – členy oddílu zvládnutelné. Možná překvapivě se ale nejedná jen o pár nejjednodušších experimentů – Mamuti vyrábějí a vypalují keramické nádoby, zhotovují kamenné nástroje – štípáním z pazourku, broušením a vrtáním z metamorfovaných břidlic, tkají na replikách pravěkých stavů či na karetkách, pletou na rámu a rostlinnými barvivy barví oděvy a jejich doplňky. Mamuti se zabývají i zpracováním kovů – získávají je z rudy, odlévají do forem, či tvarují tepáním, stranou nezůstává ani pravěké vaření, resp. strava z přírodních zdrojů nebo též výroba pravěkých hudebních nástrojů. Po tolika letech praxe v experimentech jsou výrobky často téměř k nerozeznání od pravěkého originálu. I proto mohly být některé výsledky Mamutů využity v rámci výzkumů profesionálních archeologů – uveďme například čtrnáctidenní obývací experiment slovanského domu v pravěkém skanzenu v Březně u Loun 1985, pěstování pšenice dvouzrnky na žďařeném pozemku (1985) či výzkum mikroklimatu jeskyní v Českém krasu (1995).

Nedílnou součástí činnosti našeho oddílu je i prezentace experimentální archeologie veřejnosti, která bývá obvykle úspěšná, neboť dětský oddíl velmi přirozeně podává informace srozumitelnou a přístupnou formou. Oddíl již realizoval výstavu v Berouně (1985), v Šumperku (1989) a především pak výstavu „Den u Mamutů“ k 10. výročí činnosti oddílu v roce 1990 v Muzeu hl.m. Prahy a výstavu k 20. výročí oddílu na přelomu let 1999/2000 s pravidelnými živými ukázkami taktéž v Muzeu hl.m. Prahy. Mamuti se podíleli na pořadech rozhlasových i televizních, nejvýznamnější je dokument „Jak zubr vzpomíná na pravěk“, vytvořený spolu se sdružením Altamira z Mladé Boleslavi. Pravděpodobně největší počet lidí oslovila kniha „Výpravy do pravěku“ (již 4. vydání ). Občasně se podílíme na ,,oživení“ menších výstav či slavností (Kámen v pravěku – 2015, Pravěké Říčany – 2017).

Od roku 1997 se pravidelně na konci dubna uskutečňují též „Pravěké dny na hradě Točníku“. V jejich rámci mají všichni návštěvníci příležitost v romantickém prostředí nádherného středověkého hradu nejen shlédnout ukázky postupů výroby nejrůznějších pravěkých nástrojů, ale především si mohou sami každý „experiment“ i vyzkoušet. Zastoupeno je zde téměř celé spektrum činností, kterými se Mamuti zabývají, a tak si lze ověřit svoji zručnost při výrobě keramiky, tkaní na karetkách či tepání měděných ozdob, při štípání pazourku anebo při drcení zrní na mouku na kamenné zrnotěrce. V roce 2019 proběhl již 22. ročník za neutuchajícího zájmu návštěvníků. Od roku 2016 je na hradě umístěna pamětní cedule připomínající dlouholetou spolupráci Mamutů a kastelánů hradu Točník.

Share This