V sobotu 13.1. jsme se vydali na lednovou výpravu do okolí Všenor. 

Cestou jsme si zahráli spouztu zábavných her, jako na příklad na piráty chytající svojí truhličku na nožičkách, škatulata škatulata, nebo na pastýře, chytající svoje ovečky pomocí speciálního ovco-chytače (míče). Okolo oběda, po chvíli mrznutí následovaného jistě velmi povedeným divadelním ztvárněním episody „Nazdar kedlubny!“ z naší celoroční hry, jsme si zahráli úsek. Tentokrát bylo cílem družin co nejvíce nakrmit svého kozla zeleninou. Zeleninu však musely družiny nejprve vypěstovat ze semínka, které museli donést z prostřed hracího pole na své políčko. Po chvíli čekání na políčku mohli členové družin s uzrátou zeleninou běžet ke svému kozlovi, kterému zeleninu skrmili, čímž získali výherní bod. Jenomže každého, kdo nese zeleninu může jakýkoliv hráč z jiné družinky chytit a zeleninu mu ukrást. Vše ještě komplikovali vedoucí, kteří chytali všechny a všude, ať už nesli zeleninu, nebo ne.

Ač bylo vcelku chladné počasí, tak se nám povedlo se při úseku a hrách dostatečně zahřát a moc nepromrznout. Sněhu sice mnoho nebylo, ale zimní krajinu krásně dokreslovali plochy ledu, které samy o sobě sloužily jako zábava po velkou čás výpravy.

Share This